Efficiënt energiebeheer: nu en in de toekomst

240315 sonnen VPP Inspire

De toenemende elektrificatie, de afbouw van fossiele brandstoffen en de opmars van hernieuwbare energiebronnen stellen ons voor enorme uitdagingen met impact voor iedereen. De manier waarop we energie zien en ermee omgaan, ondergaat een ingrijpende verandering, niet alleen voor fabrieken en grote verbruikers, maar ook voor individuele eindgebruikers.

Sonnen Batterie 10 Imagine Design Gradient V1 MAX WEB

Het evenwicht Behouden

De noodzakelijke overgang naar schonere energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is volop aan de gang. Echter, een uitdaging doet zich voor: niet alle groene energie kan worden opgewekt op het moment van vraag, en omgekeerd, niet alle vraag naar elektriciteit kan worden afgestemd op de momenten van groene energieopwekking.

Dit zorgt ervoor dat de stabiliteit van ons elektriciteitsnet in gevaar komt. Gelukkig zijn er oplossingen beschikbaar:

  • Traditionele oplossingen zoals het investeren in bijkomende infrastructuur (zoals hoogspanningskabels, transformatorstations,...) brengen echter een aanzienlijke financiële last met zich mee.
  • Een meer innovatieve benadering omvat het afstemmen van vraag en aanbod door middel van een systeem van beloning en bestraffing. Deze aanpak resulteert in prijssignalen op verschillende energiemarkten, waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Slimme batterijen van sonnen

Intelligente netwerken van batterijopslagsystemen die inspelen op deze prijssignalen, bieden een oplossing om het evenwicht op het net te bewaren. Smart-E-Grid is zo’n slim energiebeheersysteem dat de meer dan 5.200 sonnen thuisbatterijen geïnstalleerd in België aan elkaar verbindt in één grote virtuele energiecentrale.

Hoe werkt Smart-E-Grid?

De meer complexere energiemarkten zijn alleen toegankelijk voor grote installaties, maar dat is net de sterkte van Smart-E-Grid. Dankzij de virtuele energiecentrale van de duizenden sonnen batterijen kunnen er grote volumes energie en capaciteit worden verhandeld op markten die anders niet toegankelijk zijn voor individuele eindgebruikers. Hierdoor kan dit voordeel rechtstreeks worden doorgezet naar de energierekening van de eindklant.

Verschillende markten worden ondersteund:

  • Sinds 2021 helpt Smart-E-Grid mee de Belgische netten te ondersteunen in de eerste balanceringsmarkt van Elia (FCR – Frequency Containment Reserves). Hierbij reageren de thuisbatterijen van sonnen binnen enkele seconden bij frequentie-afwijkingen om zo black-outs te voorkomen.
  • Eind 2023 is er een nieuwe markt toegankelijk gemaakt voor de leden van de Smart-E-Grid energiecentrale: de zogenaamde actuele onbalansmarkt (15 minuten). Aan de hand van de werkelijke overschotten of tekorten op de markt wordt er een allerlaatste prijssignaal gegeven om de balans op het net te herstellen. Smart-E-Grid monitort en beheert de energiestromen in real-time en zal met geavanceerde algoritmes bepalen wanneer het gunstig is om energie op te wekken, op te slaan, te verbruiken of terug te leveren aan het net, volledig in functie van het huishouden van de eindklant en de noden op de actuele onbalansmarkt.Gevolg: het elektriciteitsnetwerk wordt efficiënter en stabieler, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder afneemt EN de consument profiteert van de meest voordelige tarieven en een kleinere ecologische voetafdruk.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%